Korrel&kruid

 Korrelenkruid Afspraak maken.

Let op bij je afspraakbevestiging zit een vragenlijst, een formulier om uw NAW-gegevens in te vullen  en een akkoordverklaring vanwege de privacywetgeving, deze dienen volledig ingevuld te worden en uiterlijk 24 uur voor de afspraak geretouneerd te worden. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan krijgt u een annulering toegemaild en kan de gratis afspraak niet meer doorgaan.